FORMULARZ ZAPYTANIA:


And Or Not

And Or NotWSKAŻ BAZY:
POLANKA  
Instytut Anglistyki UW - książki WWW  
Instytut Anglistyki UW - czasopisma WWW  
Instytut Anglistyki UW - zawartość czasopism  
Instytut Anglistyki UW - prace magisterskie WWW  
Ośrodek Studiów Brytyjskich UW WWW  
Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego UW WWW  
Ośrodek Studiów Amerykańskich UW WWW  
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego WWW  
Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagielońskiego WWW  
   
KATALOGI POLSKIE KATALOGI ZAGRANICZNE
Biblioteka Narodowa [INNOPAC] WWW AMICUS Canada National Catalogue WWW
Przewodn. Bibliogr. (MARCBN) [MAK] WWW COPAC WWW
  Library of Congress WWW
  National Library of Scotland WWW
  OhioLINK WWW
  Oxford University [GEAC] WWW

FIDKAR Ver. 1.10 ID 6000039
© 2004-2005 Michał Marks
Dystrybucja programu: Federacja FIDES