English versionPOLANKA pomaga lokalizować w zbiorach polskich bibliotek anglistycznych publikacje dotyczące Wielkiej Brytanii, USA i innych krajów anglojęzycznych - ich języka, historii, literatury (teksty i opracowania krytyczne), kultury, sztuki i problemów życia społecznego.

POLANKA została utworzona w latach 90-tych jako wspólny katalog bibliotek anglistycznych na polskich uniwersytetach. Do współpracy przystąpiły biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Anglistyki, Ośrodek Studiów Brytyjskich, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego, Ośrodek Studiów Amerykańskich) oraz biblioteki anglistyczne uniwersytetów z Katowic, Krakowa, Lublina, Opola, Poznania i Torunia. Przydatność tego zasobu jest oceniana pozytywnie, choć aktualizacja nie zawsze przebiegała sprawnie.

Od 2009 r. zaczęliśmy udostępniać aktualizowane na bieżąco katalogi przez multiwyszukiwarkę FIDKAR. Stopniowo włączamy do tej wyszukiwarki katalogi kolejnych bibliotek. Do czasu zakończenia migracji, dostępny jest także zasób zgromadzony do 2005 r.