Odwiedzilo nas osob od 09.05.1998 r.

Otwieranie bazy - przycisk z numerem

English version


UWAGA !! Poniższe katalogi sa aktualne TYLKO do 2005 roku


POLANKA - wspólny katalog bibliotek anglistycznych

Warszawa UW - Biblioteka Instytutu Anglistyki

Warszawa UW - Biblioteka Ośrodka Studiów Brytyjskich

Warszawa UW - Biblioteka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego

Warszawa UW - Biblioteka Ośrodka Studiów Amerykańskich

Kraków UJ - Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej

Sosnowiec UŚ - Biblioteka Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej

Toruń UMK - Biblioteka Centrum Badań Kanadyjskich

Toruń UMK - Biblioteka Katedry Filologii Angielskiej

Poznań UAM - Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej

Opole UO - Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej

Lublin - Biblioteka Instytutu Anglistyki UMCS

katalog czasopism Bibliotek Instytutów Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego
i Uniwersytetu Jagiellońskiego


HOME


Program opracowany przez:
Biblioteka Narodowa
Dział Przetwarzania Danych
al. Niepodległo?ci 213
00-973 Warszawa